Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til personvernpolitikken og godtar bruken av informasjonskapsler.

OK

Impressum

mibeTec GmbH

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 800/162 35 09
Faks: +49 34954 247-27179

E-Mail: contact.mibetec@dermapharm.com
www.dermapharm.de

Organisasjonsform: GmbH
Selskapets forretningsadresse: Sandersdorf-Brehna
Amtsgericht Stendal HRB 25027
Administrerende direktør: Dr. Hans-Georg Feldmeier, Eylem Samland

Ansvarsfraskrivelse

mibeTec GmbH har satt sammen den informasjonen du finner på denne nettsiden fra interne og eksterne kilder ut fra det vi vet og tror og med profesjonell omhyggelighet. Innholdet på vårt nettsted er kun til informasjon. Informasjonen kan på ingen måte erstatte konsultasjon eller behandling hos en profesjonell helsearbeider. Henvend deg derfor til lege dersom du på noen måte har eller tror at du kan ha helseproblemer. Innholdet på www.herpotherm.eu må og kan ikke brukes til å gjøre uavhengige diagnoser eller for å velge behandlingsmåte.

Verken mibeTec GmbH eller andre som er delaktige i opprettelse, design og publisering av www.herpotherm.eu kan gjøres ansvarlige for direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller andre skader som måtte oppstå på grunn av besøk på, bruk av eller manglende mulighet til å bruke www.herpotherm.eu, samt som følge av feil eller utelatelser i innholdet.

Overføring av bruksrettigheter
Alle opplysninger, dokumenter og fremstillinger som publiseres på dette nettstedet tilhører ene og alene mibeTec GmbH. Tillatelsen til å bruke dem gis med forbehold om at copyright-merket vises på alle kopier, at bruken av opplysningene kun tjener personlige formål og ikke brukes til kommersiell realisering, at opplysningene ikke på noen måte endres, og at alle fremstillinger på nettstedet kun brukes sammen med tilhørende tekst.

Intellektuell eiendom
Alle produktnavn som er skrevet med store bokstaver eller merket på annen måte på dette nettstedet, er merker som tilhører mibeTec GmbH, datterselskaper og assosierte foretak. Ikke autorisert bruk eller misbruk av disse merkene eller annet materiell er uttrykkelig forbudt og utgjør brudd på opphavsrett, varemerkerett og andre eiendomsrettigheter.

Informasjon som du stiller til rådighet
Brukeren av nettstedet er helt og holdent ansvarlig for innhold og korrekthet til all informasjon som brukeren sender til mibeTec, samt for at det ikke finner sted brudd på tredjeparts rettigheter. Brukeren gir sitt samtykke til at mibeTec lagrer denne informasjonen og bruker den til statistisk evaluering eller andre, angitte forretningsformål, med mindre det dreier seg om personopplysninger som går ut over beholdningsdata eller bruksdata i henhold til § 5 og § 6 i tysk lov om personvern for datatjenester, TDDSG. mibeTec er særlig autorisert til å bruke innholdet i slike meldinger, herunder inkluderte idéer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller spisskompetanse, til alle formål, herunder utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester, og til å reprodusere og uten begrensninger gjøre tilgjengelig for tredjepart denne informasjonen.

Bildehenvisninger
kupicoo/iStock.com, rawpixel.com/shutterstock.com

Konseptutvikling, design og realisering