Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til personvernpolitikken og godtar bruken av informasjonskapsler.

OK

Personvern

1 Personvernerklæring fra MibeTec
Vi, operatørene av nettstedet www.herpotherm.eu, tar vernet av dine personopplysninger svært alvorlig og holder oss strengt til gjeldende forskrifter om personvern (personvernforordningen GDPR, tysk lov om personvern BDSG, tysk lov om telemedier TMG) og andre juridiske bestemmelser. Personvernet gjelder personopplysninger. Dette er all informasjon som refererer til en identifisert eller identifiserbar naturlig person. Herunder faller f.eks. opplysninger som navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer, men også bruksdata som f.eks. din IP-adresse.

Nedenfor ønsker vi å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger.


1.1 Ansvarlig instans og personvernansvarlig
Nettstedet www.herpotherm.eu er et tilbud fra MibeTec (heretter kalt "operatør"). MibeTec er dermed ansvarlig iht. art. 5 II GDPR.

Du kan kontakte vår personvernansvarlige på den adressen som er angitt i Impressum.


1.2 Formål med og omfang av databehandling når nettstedet besøkes
Hver gang en bruker tar tilgang til en side av vårt internettilbud, og hver gang en fil åpnes, lagres tilgangsdata fra denne prosessen i en protokollfil på vår server.

Hver datapost består av:

 • siden som filen ble forespurt fra (såkalt "Referrer-URL")
 • filens navn
 • dato og klokkeslett for forespørselen (såkalt "time stamp")
 • overført datamengde
 • tilgangsstatus (overføring av fil, fil ikke funnet, osv.)
 • anvendt tilgangsmetode (Get, Head, Post) og brudd på den (Trace, Flurp, osv.)
 • anvendt krypteringsalgoritme (TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3) og Cipher-Suit
 • brudd på HPKP
 • anvendt http-protokoll (HTTP1.0, HTTP1.1, HTTP2.0) og brudd på RFC-definisjonen av protokollen
 • anvendt komprimering for overføringen (gZIP, Deflate, Brotoli)
 • cache-status for nettleser ved gjentatte besøk
 • svar fra serverbuffer og endringer
 • brudd på CSP (Content-Security-Policy)
 • brudd på distribuert tjenestenekt (DDOS)
 • brudd på tilgangsbegrensningene for server-registrene

Vi lagrer IP-adresser over et tidsrom på maks. 180 dager i server-loggfiler (avhengig av opprettet loggfil).

En ytterligere bruk eller videreformidling av disse opplysningene skjer bare til utvikleren av nettstedet i tilfelle det oppstår feil. Evalueringen benyttes til funksjonskontroll av web-serveren eller nettstedet.

Lagringen skjer av hensyn til datasikkerheten, for å sikre at nettstedet er stabilt og driftssikkert. Juridisk grunnlag for dette er art. 6 første ledd bokstav B i GDPR.

Vi gir prinsipielt ikke dine opplysninger videre til andre, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette. For spesielle områder (f.eks. hosting av våre nettsider) er vi imidlertid avhengig av å benytte oss av tjenesteleverandører som vi som regel forplikter til å overholde de lovfestede forskriftene i løpet av en databehandling.


1.3 Innsamling, bruk og videreformidling av personopplysninger
Personopplysninger lagres bare når du frivillig stiller disse til vår disposisjon, f.eks. når du registrerer deg på nettstedet, bestiller informasjonsmateriell eller abonnerer på vårt nyhetsbrev. Vi bruker dine personopplysninger kun til formål som gjelder den tekniske administreringen av våre nettsider, for å gi deg tilgang til spesiell informasjon og til annen kommunikasjon med deg. Vi tar forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot tap, ødeleggelse, forfalskning, manipulasjon og uautorisert tilgang. Lovfestede forskrifter om personvern overholdes selvsagt. I unntakstilfeller, f.eks. ved forespørsler om produktene bite away® og HERPOtherm®, forbeholder vi oss retten til å videreformidle dine personopplysninger til den i øyeblikket registrerte og ansvarlige produsenten. Vår medarbeidere er forpliktet til konfidensialitet. Hvis data videreformidles til tjenesteleverandører i rammen av en databehandling, er også disse bundet av konfidensialitet og av lovene om personvern, andre rettslige forskrifter og av denne personvernerklæringen.


1.4 Eksterne lenker
Dette nettstedet kan ha koblinger (lenker) til eksterne internett-tilbud som ikke omfattes av vår personvernerklæring. Operatøren av nettstedet formidler tilgang til bruk av disse eksterne internett-tilbudene, men er ikke ansvarlig for innholdet på dem, ettersom han ikke foranstalter videreformidlingen av opplysningene, ikke velger adressaten for videreformidlede opplysningene og heller ikke velger ut, endrer eller lagrer midlertidig de opplysningene som videreformidles. Når du forlater nettstedet, anbefales det å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern på alle de andre nettstedene.


2 Innsamling og behandling av data


2.1 Innsamling og behandling av data ved bruk av kontaktskjemaet
Når du bruker kontaktskjemaet samler vi kun inn dine personopplysninger (navn, e-postadresse, telefon, meldingstekst, adresse) i det omfang du stiller disse til disposisjon. Databehandlingen har til formål å gjøre det mulig å ta kontakt. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 første ledd bokstav B i GDPR.

Vi bruker kun dine personopplysninger til å behandle din forespørsel. Dine opplysninger slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med at de ble innsamlet. Det er som regel tilfellet når det fremgår av omstendighetene at det som har vært tema i saken, er endelig avklart.


2.2 Kontakt på e-post
Hvis du tar kontakt med oss på e-post, bruker vi bare dine personopplysninger (navn, e-postadresse, meldingstekst) for å ta kontakt med deg. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 første ledd bokstav B i GDPR. Vi bruker din e-postadresse kun til å behandle din forespørsel. Dine opplysninger slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med at de ble innsamlet. Det er som regel tilfellet når det fremgår av omstendighetene at det som har vært tema i saken, er endelig avklart.


2.3 Utsendelse av nyhetsbrev
På vårt nettsted kan du eventuelt abonnere et nyhetsbrev med generell informasjon og produktinformasjon, forutsatt at du gir ditt eksplisitte samtykke til dette. Behandlingen skjer med ditt samtykke på grunnlag av art. 6 første ledd bokstav B i GDPR. I denne forbindelse overføres opplysningene fra inndatamasken til oss når du registrerer deg for nyhetsbrevet. Det er tilstrekkelig å oppgi e-postadresse for å motta nyhetsbrevet. Ditt samtykke skjer i rammen av såkalt double-opt-in. I sammenheng med dette protokolleres også IP-adressen til datamaskinen som stiller forespørselen, samt dato og klokkeslett for registreringen, for å dokumentere ditt samtykke. Du har til enhver tid mulighet til å tilbakekalle ditt samtykke med fremtidig virkning og avbestille vårt nyhetsbrev, f.eks. ved hjelp av den muligheten for avbestilling som fins i selve nyhetsbrevet.


3 Informasjonskapsler
Vårt nettsted benytter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren, eller som nettleseren lagrer på brukerens datasystem. Når en bruker åpner et nettsted, kan en informasjonskapsel bli lagret i brukerens operatørsystem. Denne informasjonskapselen inneholder under en pålogging en karakteristisk tegnsekvens som muliggjør entydig identifisering av nettleseren så lenge påloggingen varer. Som regel benyttes informasjonskapsler for å administrere nettstedets metadata og inneholder ikke personopplysninger.
Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre vårt tilbud mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Noen funksjoner på våre nettsider kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Behandlingen skjer på grunnlag av art. 6 (1) bokstav F i GDPR, ut fra en berettiget interesse knyttet til de formål som er angitt ovenfor.

De opplysninger som samles inn fra deg på denne måten, pseudonymiseres ved hjelp av tekniske tiltak. Vi, i egenskap av operatør av nettstedet, har derfor ikke lenger mulighet til å tilordne opplysningene din person. Opplysningene lagres ikke sammen med andre personopplysninger som vi samler inn fra deg.

Informasjonskapsler lagres på din datamaskin. Derfor har du full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å velge tilsvarende tekniske innstillinger i din nettleser kan du forhindre lagring av informasjonskapsler og overføring av de opplysningene de inneholder. Allerede lagrede informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du da i visse tilfeller ikke vil kunne bruke alle funksjoner på dette nettstedet i fullt omfang. På lenkene nedenfor kan du informere deg om hvordan du kan administrere (bl.a. også deaktivere) informasjonskapsler i de viktigste nettleserne: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari.


4 Bruk av Google-produkter


4.1 Bruk av Google Analytics
Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet. De opplysningene vi henter ut av dette, brukes til å optimalisere vårt nettsted og våre reklametiltak.

Google Analytics er en analysetjeneste for Internett som driftes og stilles til rådighet av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google behandler opplysningene om bruk av nettstedet på oppdrag fra oss og forplikter seg gjennom avtale om å iverksette tiltak for å sikre konfidensiell behandling av opplysningene.

Når du besøker nettstedet, opptegnes bl.a. følgende opplysninger:

 • sider som åpnes
 • din atferd på sidene (f.eks. klikk, rulleatferd og tid som tilbringes på hver side)
 • ditt omtrentlige oppholdssted (land og by)
 • din IP-adresse (i forkortet form, slik at ingen entydig tilordning er mulig)
 • teknisk informasjon, f.eks. nettleser, internettleverandør, terminal og skjermoppløsning
 • kilden til ditt besøk (dvs. hvilket nettsted du kom fra, eller hvilket reklamemiddel som førte deg til oss)

Disse opplysningene overføres til en server som tilhører Google i USA. Google overholder i denne forbindelse bestemmelsene om personvern i "EU-US Privacy Shield"-avtalen. Google Analytics lagrer informasjonskapsler i din nettleser i to år etter ditt siste besøk. Disse informasjonskapslene inneholder en tilfeldig generert bruker-ID som gjør at du kan gjenkjennes ved senere besøk på nettstedet. De opptegnede opplysningene lagres sammen med din tilfeldig genererte bruker-ID, og dette gjør det mulig å analysere pseudonyme brukerprofiler. Disse brukerrelaterte opplysningene slettes automatisk etter 14 måneder. Andre opplysninger lagres i aggregert form uten tidsbegrensning. Hvis du ikke er innforstått med denne registreringen av opplysninger, kan du forhindre dette ved å installere én gang nettleser-add-ons for deaktivering av Google Analytics


4.2 Google Adwords Remarketing / Google Tag Manager
Vi benytter Google Remarketing Tags. Dette er tjenester som leveres av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; heretter kalt „Google“). Google bruker informasjonskapsler som lagres på din datamaskin og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen om din bruk av nettstedet som genereres ved hjelp av informasjonskapsler (inkl. din IP-adresse) overføres til og lagres på en server som tilhører Google i USA. IP-adressen forkortes deretter av Google, dvs. at de tre siste tegnene slettes, slik at en entydig tilordning av IP-adressen ikke lenger er mulig. Google vil bruke disse opplysningene for å analysere din bruk av nettstedet, for å sette opp rapporter om aktiviteten på nettstedet for operatøren av nettstedet, og for å levere ytterligere tjenester som er knyttet til bruken av nettstedet og bruken av Internett. Google vil også eventuelt overføre disse opplysningene til tredjepart, i den utstrekning lover foreskriver dette, eller i den utstrekning tredjepart behandler disse opplysningene på oppdrag fra Google. Tredjepart-leverandører, herunder Google, publiserer annonser på Internett. Tredjepart-leverandører, herunder Google, bruker lagrede informasjonskapsler til publisering av annonser på grunnlag av en brukers tidligere besøk på dette nettstedet. Google vil ikke under noen omstendighet bringe din IP-adresse i forbindelse med andre opplysninger fra Google. Innsamlingen og lagringen av opplysninger kan til enhver tid nektes med fremtidig virkning. Du kan deaktivere Googles bruk av informasjonskapsler ved å åpne siden for deaktivering av Google-reklame. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjoner på dette nettstedet i fullt omfang. Ved å bruke dette nettstedet gir du ditt samtykke til at de opplysninger som samles inn om deg kan behandles av Google på den måte og til de formål som er angitt ovenfor. Innsamlingen og lagringen av opplysninger kan til enhver tid nektes med fremtidig virkning. Du finner mer informasjon om bestemmelsene til Google her.

Vårt nettsted bruker Google Tag Manager til nettbasert reklame som er personifisert, interesse- og stedsrelatert. Muligheten til å anonymisere IP-adresser reguleres i Google Tag Manager via en intern innstilling som ikke er synlig i kilden til denne siden. Denne interne innstillingen er satt slik at nødvendig anonymisering av IP-adressene oppnås.

Du kan forhindre interessebasert reklame ved å installere denne plugin for nettleseren


4.3 Google Adwords Conversion Tracking
Videre bruker dette nettstedet Google Conversion Tracking. I denne forbindelse lagrer Google Adwords en informasjonskapsel på din datamaskin, dersom du kommer til vårt nettsted via en Google-annonse. Disse informasjonskapslene blir ugyldige etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifisering. Hvis brukeren besøker visse sider på Adwords-kundens nettsted og informasjonskapselen ikke er utløpt enda, kan Google og kunden registrere at brukeren har klikket på annonsen og blitt ledet videre til denne siden. Alle Adwords-kunder får en separat informasjonskapsel. Dermed kan informasjonskapsler ikke spores via Adwords-kundens nettsteder. Opplysningene som samles inn ved hjelp av conversion-informasjonskapsler brukes for å sette opp conversion-statistikk for Adwords-kunder som har bestemt seg for å bruke conversion-tracking.

Adwords-kundene får vite det totale antallet brukere som har klikket på deres annonse og som er ledet videre til en side med Conversion-Tracking-Tag. De inneholder imidlertid ingen opplysninger som kan identifisere en bruker som person. Hvis du ikke ønsker å delta i tracking-prosesser, kan du også her nekte at det settes en informasjonskapsel – f.eks. gjennom en nettleserinnstilling som generelt deaktiverer automatisk lagring av informasjonskapsler. Du kan også deaktivere informasjonskapsler for conversion-tracking ved å stiller inn nettleseren slik at informasjonskapsler fra domenet "www.ads.google.com". blokkeres. Googles rettledning om personvern som gjelder conversion-tracking finner du her.


4.4 Web Fonts
Denne siden bruker såkalte webfonter for en enhetlig visning av skrifttyper. Disse stilles til rådighet av Google. Google-skrifttypene er installert lokalt på vår server. En kobling opp mot Googles servere finner ikke sted.


4.5 YouTube
Denne internettsiden kan inneholde minst en plugin fra YouTube, som tilhører Google Inc., med forretningsadresse i San Bruno/California, USA. Så snart du besøker sider som har en YouTube-plugin på vårt nettsted, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere. Da meddeles YouTube-serveren hvilken spesielle side på vårt nettsted du besøkte. Dersom du i tillegg er logget inn på din YouTube-konto, gjør du det mulig for YouTube å tilordne din surfeatferd direkte til din personlige profil. Du kan hindre denne muligheten for tilordning ved å logge deg ut av kontoen på forhånd. Du finner mer informasjon om YouTubes innsamling og bruk av dine opplysninger i merknadene om personvern på www.youtube.com.


5 Facebook


5.1 Social plug-in
Dette tilbudet benytter Social Plugins ("Plugins") fra det sosiale nettverket facebook.com, som driftes av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plugins gjenkjennes på en av Facebook-logoene (hvit "f" på blå flise, uttrykkene "Like", "Liker" eller et "tommel opp"-symbol), eller er merket med tillegget "Facebook Social Plugin". Du kan se en liste over og utseendet til Facebook Social Plugins her

Når en bruker åpner en internettside på vårt nettsted som har en slik plugin, oppretter nettleseren en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Facebook overfører pluginens innhold direkte til din nettleser og integreres i nettstedet av denne. Tilbyderen har ingen innflytelse på omfanget av data som Facebook samler inn ved hjelp av denne pluginen og informerer derfor brukerne i samsvar med aktuell kunnskapsstatus.

Ved å integrere pluginen får Facebook informasjon om at en bruker har åpnet tilsvarende side på nettstedet. Hvis brukeren er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne brukeren brukerens Facebook-konto. Hvis brukeren interagerer med pluginen, f.eks. trykker på liker-knappen eller avgir en kommentar, overføres tilsvarende informasjon fra din nettleser direkte til Facebook og lagres der. Hvis en bruker ikke er medlem av Facebook, er det likevel en mulighet for at Facebook får kjennskap til vedkommendes IP-adresse og lagrer denne. Ifølge Facebook lagres i Tyskland kun en anonymisert IP-adresse.

Formålet med og omfanget av innsamlingen av data og Facebooks videre behandling og bruk av opplysningene, samt rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte brukernes privatsfære i forbindelse med dette, kan leses i Merknader om personvern fra Facebook.

Hvis en bruker er Facebook-medlem og ikke ønsker at Facebook skal samle opplysninger om seg via dette nettstedet og koble dem opp mot de lagrede medlemsopplysningene på Facebook, må brukeren logge seg ut av Facebook før nettstedet besøkes.


5.2 Facebook Website Customer Audiences
På vårt nettsted benytter vi "Website Custom Audiences"-pikselen til det sosiale nettverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dermed integreres såkalte pikseltagger på våre sider. Når du besøker våre sider, opprettes det via pikseltag en direkte forbindelse mellom din nettleser og Facebook-serveren. Facebook informeres dermed av din nettleser bl.a. om at våre sider er åpnet fra din terminal. Hvis du er Facebook-bruker, kan Facebook derved tilordne ditt besøk på våre sider din brukerkonto. Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke har kunnskap om innholdet i de opplysningene som overføres eller om hvordan Facebook bruker dem. Vi kan bare velge hvilke segmenter av Facebook-brukere (som alder, interesser) vår reklame skal vises til. I denne forbindelse bruker vi en av to arbeidsmåter fra Custom Audiences hvor ingen dataposter, spesielt ikke e-postadressene til våre brukere – verken kryptert eller ikke-kryptert – overføres til Facebook. Du finner mer informasjon om dette i Merknader om personvern fra Facebook.

Hvis du ønsker å frabe deg bruken av Facebook Website Custom Audiences kan du gjøre det her.


5.3 Måling av konvertering med Conversion-Pixel fra Facebook
Vi setter en "konverteringspiksel" eller sporingspiksel fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ved å ta tilgang til denne pikselen på din nettleser kan Facebook deretter registrere om en Facebook-annonse var vellykket, dvs. om den førte til et avsluttet kjøp på Internett. Vi får i denne forbindelse bare statistiske opplysninger fra Facebook, uten referanse til en konkret person. På den måten kan vi registrere effekten av Facebook-annonser til statistiske formål og markedsforskningsformål. Særlig dersom du er registrert på Facebook, gjør vi videre oppmerksom på deres Informasjon om personvern.

Vennligst gå til www.facebook.com/settings?tab=ads hvis du vil tilbakekalle ditt samtykke til konverteringspiksel.


6 Twitter
Dette nettstedet bruker knappene til Twitter-tjenesten. Disse knappene tilbys av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. De kan gjenkjennes ved ordene „Twitter“ eller „Følg“, kombinert med en stilisert, blå fugl. Ved hjelp av knappene er det mulig å dele et innlegg eller en side på dette nettstedet på Twitter, eller å følge tilbyderen på Twitter.

Når en bruker åpner en internettside på vårt nettsted som har en slik knapp, oppretter nettleseren en direkte forbindelse til Twitter-serverne. Twitter-knappenes innhold overfører Twitter direkte til brukerens nettleser. Tilbyderen har ingen innflytelse på omfanget av data som Twitter samler inn ved hjelp av denne pluginen og informerer derfor brukerne i samsvar med aktuell kunnskapsstatus. Ut fra dette overføres kun brukerens IP-adresse, sammen med den aktuelle internettsidens URL når knappen trykkes, men brukes ikke til andre formål enn visning av knappen.

Du finner mer informasjon om dette i personvernerklæringen fra Twitter på http://twitter.com/privacy.


7 Beskyttelse av mindreårige
Samtykke til behandling av personopplysninger kan kun gis av en myndig person. For tjenestene til MibeTec er samtykke fra barn fra fylte seksten år tillatt iht. art. 8 GDPR.


8 Endringer av vår personvernerklæring
For å sikre at vår personvernerklæring alltid svarer til gjeldende lover og forskrifter, forbeholder vi oss retten til når som helst å foreta endringer. Dette gjelder også i tilfelle personvernerklæringen må tilpasses på grunn av nye eller omarbeidede tjenester, f.eks. nye servicetjenester. Den nye personvernerklæringen trer da i kraft neste gang du besøker vårt nettsted.


9 Den registrertes rettigheter
Alle registrerte personer har iht. artikkel 15 i GDPR rett til innsyn, iht. artikkel 16 i GDPR rett til retting, iht. artikkel 17 GDPR rett til sletting, iht. artikkel 18 GDPR rett til begrensning av behandling, iht. artikkel 21 GDPR rett til å protestere, samt iht. artikkel 20 GDPR rett til dataportabilitet, med mindre gjeldene lover og forskrifter er til hinder for dette (særlig iht. 15, 17 GDPR, §§ 34 og 35 i tysk lov om personvern, BDSG).

Du har til enhver tid rett til å protestere på behandlingen av opplysninger som gjelder deg, av årsaker som fremgår av din spesielle situasjon, som skjer på grunnlag av artikkel 6 (1) (e) GDPR (databehandling i offentlig interesse) og artikkel 6 (1) (f) GDPR (databehandling på grunnlag av avveining av interesser). Du har rett til når som helst å protestere på at opplysningene som gjelder deg brukes til direkte reklameformål. Dette gjelder også for profilering, dersom dette står i forbindelse med direkte reklame.

For å ivareta dine retter er det tilstrekkelig å sende et skriv i posten eller på e-post til følgende adresse: Datenschutz.MibeTec@dermapharm.com.


10 Overføring av opplysninger til tredjeland
Det finner ikke sted overføring av opplysninger til instanser i land som ligger utenfor EU (såkalte tredjeland) (merk: Se informasjon om dette i avsnitt 4-6).


11 Bruk av automatiserte individuelle avgjørelser eller profilering
Vi benytter prinsipielt ingen helautomatiserte individuelle avgjørelser eller profilering iht. artikkel 22 GDPR. Dersom vi i enkelte tilfeller skulle bruke en slik prosess, vil vi informere deg separat om dette, i den utstrekning gjeldende lover foreskriver dette. (Merk: Se informasjon om dette i avsnitt 4-6).


Personvernerklæringens informasjonsstatus
Denne personvernerklæringen gjelder nå og har informasjonsstatus oktober 2018.